Naudingos nuorodos

Europos Sąjungos portalas

Europos žaliasis kursas

Europos Sąjungos institucijos:

Europos Komisija

Europos Parlamentas

Europos Vadovų Taryba

Europos Sąjungos Taryba

ES Teisingumo Teismas

Europos Centrinis bankas

Europos Audito Rūmai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

ES Regionų komitetas

Europos ombudsmenas

ES informacijos tinklai:

Europe Direct sistema (centrinė ES informacijos tarnyba: bendrieji klausimai apie ES)

Europe Direct informacijos centrai Lietuvoje

Seimo Europos informacijos biuras

Enterprise Europe tinklas (Europos verslo ir inovacijų tinklas)

Jūsų Europos Patarėjas (teisinės konsultacijos ir informacija judant ES erdvėje)

Jūsų Europa (patarimai ir pagalba ES piliečiams)

Europos vartotojų centras (vartotojų teisių gynimas ES šalyse)

Eurodesk. Žinau viską (ES jaunimo politika ir programos)

EURES (darbo salygos ir paieška Europoje)

SOLVIT (skundų dėl neteisingo Vidaus rinkos teisės aktų taikymo nagrinėjimas)

Kontaktiniai centrai (formalumų tvarkymas paslaugų teikėjams: vidaus rinka)

ES informacija, programos, studijos Lietuvoje:

Lietuva Europos Sąjungoje (Lietuvos narystė ES ir Europos integracijos aktualijos)

ES struktūrinė parama Lietuvai

Europos Solidarumo korpusas

#EUandME kampanija

Programa „Europa piliečiams“

Švietimo mainų ir paramos fondas (ES iniciatyvos švietimo ir profesinio mokymo srityje)

Europass

Euroguidance (orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje)

Studijų kokybės vertinimo centrai (NARIC)

ES žiniasklaida:

EurActiv.com

EUobserver.com

politico.eu

EUbusiness.com

Darbas ES institucijose:

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

Įsidarbinimas ES institucijose

Teisės aktai ir dokumentai:

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos piliečių iniciatyva

Lisabonos sutartis

Konsoliduota Europos Sąjungos Sutartis

Europos Bendrijos Steigimo sutartis

Lietuvos stojimo į ES sutartis (2003)

Nicos sutartis (2001)

Amsterdamo sutartis (1997)

Europos Sąjungos (Mastrichto) sutartis (1992)

Suvestinis Europos aktas (1986)

Europos Ekonominės bendrijos steigimo sutartis (1957)

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (1957)

Europos Anglies ir plieno bendrijos steigimo sutartis (1951)