JAUNIMO DEBATAI APIE EUROPOS ŽALIĄJĮ KURSĄ IR JAUNATVIŠKOS IDĖJOS EUROPAI

Ne vienerius metus tęsiasi Panevėžio 5-osios gimnazijos debatų klubo ir EUROPE DIRECT Panevėžys bendradarbiavimas, kuriuose jaunimas analizuoja, išsako savo nuomonę svarbiausiais Europai klausimais, sutinka ar prieštarauja, gerbia priešingą nuomonę, išklauso kalbantįjį, dirba komandoje. Panevėžio 5-os gimnazijos debatų klubo nariai 2021 m. birželio 1 d. rengė debatus „Ar Lietuva pasirengusi pasukti Europos žaliuoju kursu?“ Jaunimas aiškinosi, ar Lietuva turi nuoseklų neutralaus poveikio aplinkai veiksmų planą, ar užtikrins ekonomikos tvarumą, pasirinkusi žiedinės ekonomikos sistemą, kai iki šiol vyko lėtas žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas, ar yra veiksmingos numatomos priemonės mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ypač transporto sektoriuje, ar viskas padaryta siekiant stabdyti biologinės įvairovės nykimą? Klausimų yra daug, bet sustabdyti klimato kaitą yra būtina, kad pateisinti piliečių lūkesčius. Panevėžio 5-osios gimnazijos debatų klubas parengė idėjų Europai biologinės įvairovės atkūrimo ir taršos mažinimo klausimais ir paskelbė jas Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbėje platformoje https://futureu.europa.eu/?locale=lt. Konferencija dėl Europos ateities prasidėjo 2021 m. gegužės 9 d. Tai bendras Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos projektas, suteikiantis piliečiams galimybę prisidėti prie Europos Sąjungos ateities kūrimo. Konferencija siekiama, kad kuo įvairesnės visuomeninės padėties europiečiai išsakytų nuomonę apie tai, ko jie tikisi iš Europos Sąjungos, kaip ES turi formuoti politiką, kokia turėtų būti jos ateitis. Panevėžyje vykstančių debatų dalyviai kviečia piliečius prisijungti prie metus truksiančios Konferencijos dėl Europos ateities iniciatyvos, dalytis idėjomis, kurti mūsų bendrą ateitį.

Debatai 2021 1FB

Debatai 2021 2 FB


Renginiai